اطلاعیه

اطلاعیه مهم

مصرف کننده عزیز آیا هیچ به کلمه «حجیم شده» بر روی بعضی از دستمال‌های توالتی‌(رولی) و حوله کاغذی دقت کرده‌اید؟
آیا می دانید یك بسته دستمال توالتی 2 قلو حجیم شده بجای 234 گرم تنها 180 گرم كاغذ خالص دارد؟
آیا می دانید یك بسته دستمال حوله 2 قلو حجیم شده بجای 540 گرم تنها 280 گرم كاغذ خالص دارد؟
دستمال توالتی حجیم شده كالایی است كه بجای 234 گرم کاغذ خالص 180 گرم كاغذ دارد و نیز دستمال حوله حجیم شده كالایی است كه به‌جای 540 گرم کاغذ خالص 280 گرم كاغذ دارد.
و شركت سازنده با درج عبارت حجیم شده بر روی بسته تولیدی خود آن‌هم در جایی كه مصرف كننده كمترین دید را نسبت به آن داشته باشد، از كم اطلاعاتی و كم دقتی مصرف كنندگان سوءاستفاده می كند.
«محصولات بهداشتی را آگاهانه انتخاب کنید حتی اگر گلریز باشد»


 

#