گالری تصاویر

ملاقات مدیران محترم مجموعه کارخانجات گلریز جناب آقای مهندس محمدرضا هاشمیان مدیرعامل، جناب آقای مهندس جلیل هاشمیان قائم مقام، جناب آقای مهندس محمدتقی یوسفی مشاور امور بین الملل، با جناب آقای کی سونگ ژو وزیر مشاور اقتصادی و بازرگانی سفارت چین در محل این سفارتخانه - 1400

ملاقات مدیران محترم مجموعه کارخانجات گلریز جناب آقای مهندس محمدرضا هاشمیان مدیرعامل، جناب آقای مهندس جلیل هاشمیان قائم مقام، جناب آقای مهندس محمدتقی یوسفی مشاور امور بین الملل، با جناب آقای کی سونگ ژو وزیر مشاور اقتصادی و بازرگانی سفارت چین در محل این سفارتخانه - 1400

بازدید معاونت علم و فن آوری جناب آقای دکتر ستاری از مجموعه کارخانجات گلریز - 1394

بازدید معاونت علم و فن آوری جناب آقای دکتر ستاری از مجموعه کارخانجات گلریز - 1394

بازدید استاندار خراسان رضوی جناب آقای رشیدیان از مجموعه کارخانجات گلریز - 1393

بازدید استاندار خراسان رضوی جناب آقای رشیدیان از مجموعه کارخانجات گلریز - 1393

همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390

همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390

دریافت لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389

دریافت لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389

دریافت لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای صلاحی - 1389

دریافت لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای صلاحی - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

افتتاح طرح توسعه مجموعه کارخانجات گلریز با حضور استاندارمحترم خراسان رضوی جناب آقای صلاحی- 1389

افتتاح طرح توسعه مجموعه کارخانجات گلریز با حضور استاندارمحترم خراسان رضوی جناب آقای صلاحی- 1389

تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389

تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای صلاحی استاندار محترم خراسان رضوی از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389

حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389

دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389

دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389

دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران - 1384

دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران - 1384