دستمال کاغذی رژا

دستمال کاغذی رژا

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح رژا
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
کدمحصول 00371
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی