دستمال کاغذی جوانه

دستمال کاغذی جوانه

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح جوانه
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی