دستمال کاغذی رزان

دستمال کاغذی رزان

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح رزان
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی