دستمال کاغذی رزان

دستمال کاغذی رزان

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح رزان
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
کدمحصول 00250
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی