دستمال کاغذی آرامش

دستمال کاغذی آرامش

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح آرامش
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی