دستمال کاغذی پاریس

دستمال کاغذی پاریس

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پاریس
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی