دستمال کاغذی پاریس

دستمال کاغذی پاریس

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پاریس
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
کدمحصول 00257
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی