دستمال کاغذی ایران

دستمال کاغذی ایران

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح ایران
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی