دستمال کاغذی ایران

دستمال کاغذی ایران

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح ایران
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
کدمحصول 00256
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی