دستمال کاغذی گیپور

دستمال کاغذی گیپور

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح گیپور
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی