دستمال کاغذی معطر آبی

دستمال کاغذی معطر آبی

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح معطر آبی
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی