دستمال کاغذی واتر کالر

دستمال کاغذی واتر کالر

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح واترکالر
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی