دستمال کاغذی مارگریت صورتی

دستمال کاغذی مارگریت صورتی

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح مارگریت صورتی
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی