دستمال کاغذی مارگریت آبی

دستمال کاغذی مارگریت آبی

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح مارگریت
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی