دستمال کاغذی لاله طلایی

دستمال کاغذی لاله طلایی

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح لاله طلایی
تعداد 150 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی