دستمال کاغذی گلدن

دستمال کاغذی گلدن

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح گلدن
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی