دستمال کاغذی لاله

دستمال کاغذی لاله

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح لاله
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی