دستمال کاغذی رویای کودکانه

دستمال کاغذی رویای کودکانه

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح رویای کودکانه
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی