دستمال کاغذی برگریزان

دستمال کاغذی برگریزان

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح برگریزان
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی