دستمال کاغذی بافتینه

دستمال کاغذی بافتینه

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح بافتینه
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی