دستمال کاغذی اسکات قرمز

دستمال کاغذی اسکات قرمز

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح اسکات ( قرمز )
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی