دستمال کاغذی برگ طلا

دستمال کاغذی برگ طلا

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح برگ طلا
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی