دستمال کاغذی خوشه 1

دستمال کاغذی خوشه 1

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح خوشه 1
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی