دستمال کاغذی واتری فلاور

دستمال کاغذی واتری فلاور

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح واتری فلاور
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی