دستمال کاغذی لاین

دستمال کاغذی لاین

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح لاین
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی