دستمال کاغذی گلستان

دستمال کاغذی گلستان

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح گلستان
تعداد 100 برگ سه لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی