دستمال کاغذی های کلاس 1 نقره ای

دستمال کاغذی های کلاس 1 نقره ای

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح های کلاس 1 نقره ای
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی