دستمال کاغذی ماشین کلاسیک 1

دستمال کاغذی ماشین کلاسیک 1

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح ماشین کلاسیک 1
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی