دستمال کاغذی ماشین لوکس

دستمال کاغذی ماشین لوکس

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح ماشین لوکس
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز (طرح دار)
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی