دستمال کاغذی خاطرات کودکی

دستمال کاغذی خاطرات کودکی

نام محصول دستمال 100 برگ گلریز
نام طرح خاطرات کودکی
تعداد 50 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی