دستمال کاغذی پریا

دستمال کاغذی پریا

نام محصول دستمال کاغذی 300 برگ
نام طرح پریا
تعداد 100 برگ سه لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی