دستمال کاغذی های کلاس 2 طلایی

دستمال کاغذی های کلاس 2 طلایی

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح های کلاس 2 طلایی
تعداد 150برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی