دستمال کاغذی پروانه صورتی

دستمال کاغذی پروانه صورتی

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پروانه ( صورتی )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی