دستمال کاغذی پروانه سبز

دستمال کاغذی پروانه سبز

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پروانه ( سبز )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی