دستمال کاغذی پروانه آبی

دستمال کاغذی پروانه آبی

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پروانه ( آبی )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی