دستمال کاغذی پرناز سبز

دستمال کاغذی پرناز سبز

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح پرناز ( سبز )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی