دستمال کاغذی خاطره صورتی

دستمال کاغذی خاطره صورتی

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح خاطره ( صورتی )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی