دستمال کاغذی خاطره آبی

دستمال کاغذی خاطره آبی

نام محصول دستمال 200 برگ گلریز
نام طرح خاطره ( آبی )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی