دستمال کاغذی پیچک آبی

دستمال کاغذی پیچک آبی

نام محصول دستمال 200برگ گلریز
نام طرح پیچک ( آبی )
تعداد 100 برگ دولایه
نوع کاغذ سفید ممتاز ( طرح دار )
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی