دستمال توالتی نانوتکس

دستمال توالتی نانوتکس

نام محصول دستمال توالتی
نام طرح نانوتکس
تعداد حداقل 110 ورق
نوع کاغذ سفید ممتاز ( گلدار )
ویژگی دارای جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی