دستمال کاغذی آیناز

دستمال کاغذی آیناز

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح آیناز
تعداد 150 برگ دو لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی