دستمال کاغذی بوستان

دستمال کاغذی بوستان

نام محصول دستمال 300 برگ گلریز
نام طرح بوستان
تعداد 100 برگ سه لایه
نوع کاغذ سفید ممتاز
ویژگی جذب فوق العاده

محصولات پیشنهادی