مصرف کننده گرامی هدف ما ارائه محصولات با کیفیت مناسب به شما می باشد؛ خواهشمند است به منظور تحقق این امر میزان رضایت مندی خود را در موردهر یک از سوالات زیر تعیین فرمایید. پاسخ به هر یک از موارد ذیل اختیاری است.
یک ستاره = خیلی ضعیف *** دو ستاره = ضعیف *** سه ستاره = متوسط *** چهار ستاره = خوب *** پنج ستاره = عالی