گزارش ميداني از وضع بازار سلولزي ايران
مصرف كننده است كه جايگاه هر برندي را در عرصه وسيع بازار تعيين مي سازد .
آستانه ي تنوع سليقه ي مشتريان در مورد دستمال ها بيشتر محدود به وي‍‍‍‍ژگي هاي ظاهري است .
ميانگين نظرسنجي در برخي از فروشگاه ها معلوم مي كند در مورد پوشك بچه ، محصولات خارجي قيمت يكسان با محصولات ايراني ، فروش بيشتري دارد .

اغلب مصرف كنندگان اعتقاد دارند تورم و بحران اقتصادي تأثيري بر روند مصرف محصولات سلولزي و بهداشتي ندارد و صرفه جويي در بخش هاي ديگري از مصرف خانگي كه در اولويت نباشد لحاظ مي گردد .

صنايع سلولزي و بهداشتي از مهم ترين و اساسي ترين صنايع هر كشوري محسوب مي شود ؛ چرا كه مورد استفاده ي تمامي اقشار جامعه و تمامي مقاطع سني قرار گرفته و نيز مستقيماً با سلامت افراد و در نتيجه بقاي جامعه سرو كار دارد .اين بخش از صنايع به دليل اهميت موارد مذكور، به لحاظ توليدي بسيار حساس بوده و از نظر تهيه ي مواد اوليه ، تجهيزات توليدي ، بهداشت ،كيفيت محصول مصرفي و كيفيت ظاهري (زيبايي) و همچنين با توجه به بحران هاي ارزي و اقتصادي كنوني ، شركت هاي متعددي را به رقابت تنگاتنگ با يكديگر ترغيب مي كند .در ميان شاخص هاي رتبه بندي همه برندگان توليدي و وارداتي در همه ي زمينه هاي صنعتي ، سهم مصرف كننده ، بيشترين درصد را به خود اختصاص مي دهد و در داقع اين مصرف كننده است كه جايگاه هر برندي را در عرصه ي وسيع بازار تعيين مي سازد. اما نكته اين جاست كه مصرف كننده با توجه به شرايط اقتصادي ، فرهنگي وحـرفه اي گوناگـون ، سليقـه هاي مختلفي را به بازار تحميل مي سازد و اين مهـم باعث مي شود كه هر كدام از برندها ضمن رقابت ، جايگاه ويژه ي خود را در گستره ي تجارت حفظ كنند .

برگرفته از فصلنامه تخصصي انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران (مجله آوند)
بهار 92- شماره 48