گزارش ميداني از وضع بازار سلولزي ايران
مصرف كننده است كه جايگاه هر برندي را در عرصه وسيع بازار تعيين مي سازد .
آستانه ي تنوع سليقه ي مشتريان در مورد دستمال ها بيشتر محدود به وي‍‍‍‍ژگي هاي ظاهري است .
ميانگين نظرسنجي در برخي از فروشگاه ها معلوم مي كند در مورد پوشك بچه ، محصولات خارجي قيمت يكسان با محصولات ايراني ، فروش بيشتري دارد .