شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد.

در .

باز امشب عشق تنها می‌شود / زخم سهم فرق مولا می‌شود
آفتاب عشق گلگون می‌شود / سینه سجاده پرخون می‌شود
پشت نخل آرزو خم می‌شود / داغ حسرت سهم آدم می‌شود
ده می‌ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می‌گیرد غبار
شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد.