خجسته میلاد حضرت محمد(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) گرامی باد

در .

خجسته میلاد ستاره های آسمان عشق و ایمان نبوی و علوی ، نبی مکرم حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)بر همه مسلمانان عالم مبارک باد!