گلریز سال جدید را به همه هموطنان گرامی تبریک عرض می نماید

در .

درشکفتن جشن نوروز
برایتان در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی
اندیشه ای پویا و آزادی
و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندیم . . .
نوروزتان پیروز