پخش برنامه قرعه کشی و اهداء جایزه 1/000/000/000 دوم

در .

مصرف کنندگان عزیز محصولات گلریز
پیرو برگزاری مراسم قرعه کشی دوره دوم از مرحله سیزدهم گلریز ، پخش برنامه قرعه کشی و اهداء دومین جایزه 1/000/000/000 ریالی با حضور برندگان این مرحله در روز جمعه 29 آبان ماه ساعت 22:30 در برنامه زنده گلخانه از شبکه 3 انجام خواهد شد.