آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی دوره دوم مرحله سیزدهم گلریز

در .

مصرف کننده عزیز ضمن سپاس از حسن انتخاب شما ، به اطلاع می رساند آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی دوره دوم مرحله سیزدهم گلریز (1000،000،000 ریال دوم) ساعت 16 روز یکشنبه 17 آبان ماه 1394 می باشد و قرعه کشی در تاریخ 18 آبان ماه 1394 انجام خواهد شد. لذا شرکت کنندگان محترم توجه داشته باشند ، پیامک هایی که تا ساعت فوق الذکر در سامانه ثبت شوند در قرعه کشی این دوره از مرحله سیزدهم شرکت داده خواهند شد و پس از آن ، کدهای پیامک شده برای دوره بعدی در همین مرحله لحاظ خواهد شد.
خاطر نشان می سازد کلیه کدهای ارسال شده در هر دوره ( به جز کدهای برنده) در دوره بعد نیز معتبر است.