ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد

در .

تـا هست جهــان شـور محــرم باقیست
این جلوه ی جان در همه عالـم باقیست
ازنـالـه ی نـیـنــوای یـاران حسـیـن
همواره به لب زمـزمه ی غم باقیست...
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان بر عموم شیعیان و دلسوختگان ایشان تسلیت باد.